Privacy Policy & Cookies

Hovenier Kadobon respecteert de privacy van alle gebruikers van de (web)site. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om de door de gebruiker gevraagde acties zo goed mogelijk uit te voeren en zal met de gebruiker persoonlijk plaatsvinden. De aangeleverde informatie zal in vertrouwen worden behandeld. Informatie die terecht komt anders dan bij de gebruiker en niet bijdraagt aan de door de gebruiker gevraagde actie moet door de gebruiker aangegeven worden bij hosoccer-nederland.nl zodat wij deze kunnen vernietigen.

Communicatie

Het is mogelijk, wanneer de gebruiker berichten via e-mail of via een andere wijze naar hovenierkadobon.nl verstuurd, dat wij deze berichten bewaren. Deze gegevens zullen wij niet combineren met andere informatie waarover wij kunnen beschikken. De gegevens zullen ten alle tijden veilig bewaard worden.

Cookies

Hovenierkadobon.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd bij het openen van pagina’s en worden indien de gebruiker daarvoor toestemming geeft op de computer opgeslagen. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de gebruiker. Hierdoor kan hovenierkadobon.nl de gebruiker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn.

De gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, dit kan via de browser.

Het gebruik van cookies is overigens veilig. Er kan namelijk geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. Telemarketing en andere e-mail activiteiten kunnen deze cookies dan ook niet gebruiken. Hovenierkadobon.nl is in sommige gevallen verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en de gebruiker te informeren over het gebruik daarvan op de (web)site. Als de gebruiker hiervoor toestemming geeft kan deze voortaan zonder deze melding onze site bezoeken. Uw privacy en gebruiksvriendelijkheid van onze (web)site willen wij waarborgen.

Vragen

Gebruikers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy en Cookie Policy terecht bij hovenierkadobon.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website hovenierkadobon.nl.